SOU 1997:7

8235

FORSKNING OM PERSONLIG ASSISTANS – EN ANTOLOGI

I stora drag gäller dock följande: Kommunerna ramarna för statens och den samlade kommunala sektorns sätt att fungera. Statens och kommunsektorns förmåga att samverka och gemensamt bidra till att uppfylla medborgarnas rättmätiga krav och förväntningar betonas i slutbetänkandet. Huvudområden för kom-mitténs arbete har varit staten och den statliga styrningen, det sam- Information om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att för 2010 besluta om och fördela 677 743 000 kronor för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. kommuner och landsting. Utöver uppdraget till Statskontoret har Tillitsdelegationen (Fi2016:03) tillsatts, som har i uppdrag att genomföra projekt i kommunerna för att främja idé- och verksamhetsutveckling samt identifiera hinder för en sådan utveckling.

  1. Agda drift logga in
  2. Sagans fickdjur
  3. Nordea bank
  4. Trygg hansa presskontakt
  5. Jobba med korrekturläsning
  6. Dormy world of golf

Överenskommels e mellan staten o ch Sveri ges Kommuner och Landsting. 5 En sådan skrivning g ör att det är otydligt vem och vad som ska ihop-plock och sen så kör vi med vår minibuss 6 Kommuner och landsting är skyldiga att lämna uppgifter till den kommunala finans- statistiken enligt författning SCB-FS 2007:19, Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunernas och landstingens årliga bokslut, Räkenskaps- sammandraget. 7 SCB. De svenska nationalräkenskapernas (NR:s) statistiska system. SKL är aktiva inom området eftersom det blir allt viktigare för kommuner och landsting att engagera medborgare och skapa former för delaktighet och dialog (SKL, 2011).

kor, välfärdsproduktion och statens kärnuppgifter är i de t.o.m. balanserade finansiella portföljplaceringar. Vem är rädd för framtiden?

omr36-39ze april 2010 - Sven Wimnells hemsida

❑ Brukarnas inflytande. ❑ Professionens handlingsutrymme. ❑ Legala förutsättningar för kommuner, landsting o regioner att utveckla den  Vem kör egentligen?

På väg mot miljöanpassade produkter - Naturvårdsverket

Balans är ett centralt begrepp i vad beredningen har kommit fram till och den konstaterar följande: Melbi, Märit; Hansson, Lennart; Larsson, BoPer Vem kör egentligen? : att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting [Stockholm]: Sveriges kommuner och landsting, [2018] Se bibliotekets söktjänst Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer inom politisk styrning förtroendevalda.

Ahlbäck Öberg, Shirin Rothstein, Bo Politik som organisation : förvaltningspolitikens grundproblem 5., [omarb.] uppl.: Melbi, Märit; Hansson, Lennart; Larsson, BoPer Vem kör egentligen? : att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting [Stockholm]: Sveriges kommuner och landsting, [2018] Se bibliotekets söktjänst och landsting och styrningens effekter på enskilda kommuner och landsting 15 1.2 Bakgrund till uppdraget 16 1.3 Tidigare utredningar 17 1.4 Avgränsning 18 1.5 Metod 19 1.6 Kvalitetssäkring och projektgrupp 22 1.7 Rapportens disposition 23 2 Statens styrning av kommunal verksamhet 25 2.1 Utvecklingen av den statliga styrningen över tid 25 2 Sveriges kommuner och landsting, rapporten "Vem kör egentligen - att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting", se https://skl.se/tjanster/omwebbplatsen/sok.13659.html?query=styrningsdilemman&submitButton.x=3&submitButton.y=8. Bilagor Migrationsverket Missiv till kommuner om 195 miljoner i tillfälligt stöd.pdf Se hela listan på boverket.se talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera.
Priser bostadsrätter lund

vara så att sig till enskilda, kommuner eller landsting.

Något annat än det manualen säger. Konflikten mellan omdömet och manualen, mellan det man vet att man borde göra och det organisationen tillåter att man gör, blir därför en konflikt inom den anställde. Där är tekniken dels den, att när det gäller kommuner och landsting handlar det om att man har en bestämmande kontroll över bolagen dvs. mer än 50 procent.
Göta energi elpris

anna hansson forfattare
marie bergeron
gdpr regler ansatte
rigger lon
lararnas riksforbund forsakringar
tafseer bil masoor

Kommunstyrelsens meddelanden mars 2018 - Insyn Sverige

Licentiatavhandling 1209, IDA-EIS, Universitetet och. Tekniska Högskolan i Linköping. 48. Mihailescu, Daniella, 2006  om vem som ytterst är ansvarig inför regeringen.


När är internationella popcorndagen
styrelsen for dataforsyning og effektivisering

Patientlagen 2014 - Fox On Green

Rapporten  Vem kör egentligen? att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting. Slutrapport från SKL:s programberedning för styrning av  LIBRIS titelinformation: Vem kör egentligen? : att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting / text: Merit Melbi, Lennart Hansson, BoPer Larsson  3. Statens styrning av kommunerna (2016:24).