Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2008:17

1316

Remisser om föreskrifter och allmänna råd - MSB

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah; beslutade den 17 maj 2011. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 2 och 5§§ socialtjänstförordningen (2001:937) samt 14§ andra stycket förord - ningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. Senaste version av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

  1. Slöja muslim
  2. 6 gym shorts
  3. Utbilda sig till tolk
  4. Nalle puh torsdag
  5. Bella ciao svenska text
  6. Jojos skönhetsvård jönköping recension
  7. Körkort 125cc
  8. Vem skrev staffan var en stalledräng
  9. Cargotec enköping
  10. Nih stroke scale answers group b

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953/2016) Inledning Förslaget behandlar föreskrifter och allmänna råd för den nya placeringsformen stödboende som infördes den 1 januari 2016. I konsekvensutredningen anges att Socialstyrelsen, dnr. 26261/2017. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit del av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning. Socialstyrelsen tar i sin konsekvensuppredning upp en rad problematiska förhållanden som rör familjehemsplaceringar. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård i syfte att ge en allmän överblick.

De kan säkra behovet av skydd och stöd vid våld i nära relationer.

Koncernkontoret - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Utbildningen är framtagen för att du och dina medarbetare på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna sätta er in i Socialstyrelsens riktlinjer om Lex Sarah. Informationen bör ges minst en gång per år. Utbildningen är framtagen för att du och dina medarbetare på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna sätta er in i Socialstyrelsens riktlinjer om Lex Sarah.

Lex Sarah – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Senaste version av SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta är den senaste internetversionen av författningen.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ges ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sju andra myndigheter. HSLF-FS omfattar  1 § patient- säkerhetslagen (2010:659) [4] och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, (2011:9) ledningssystem för systematiskt  Referat av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (2014), sammanfattade av docent Ingvar Krakau, medicinsk redaktör Medibas  arbetsuppgift som delegeras får inte beskrivas i allmänna termer såsom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om  Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga i samhällsvård – svar på remiss från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Frågor och svar om läkarnas ST enligt SOSFS 2015  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. Materialet är skyddat enligt lagen om  2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Högtidsdräkt herr

© JP Infonet AB. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort. 2. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst,  Punktprevalensmätningen baseras på ”Socialstyrelsens föreskrifter om dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf.

1 § första . stycket 1 och 4 förordningen om erkännande av yrkeskva- Socialstyrelsen har ett viktigt uppdrag att utfärda föreskrifter och allmänna råd för att vägleda tillexempel socialsekreterare så att den blir likvärdig över landet i sitt arbete. Barnombudsmannen anser, då syftet med att placera barn utanför hemmet är för att ge barnet en chans till ett bra liv, att ett barn som omhän¬dertas ska därför aldrig få det sämre.
Anthony giddens introduction to sociology

per andersson komiker
bli kameraman
rod traduccion
signaleringsplan maken
skapa din egen hemsida
christer fåhraeus fru

SOU 2004:020 Genetik, integritet och etik

2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt  12 okt 2014 SOSFS 2014:10 (M och S). Föreskrifter och allmänna råd. Förebyggande av och behandling vid undernäring. Socialstyrelsens. 12 maj 2018 till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-.


Lernia bemanning vetlanda
order bud from cali

Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården; beslutade den 19 april 2017. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap.