Hur förhåller sig offentlighetsprincipen till EU:s

8058

Anpassningar till GDPR – propositioner som bifallits JP Infonet

Förlag: Riksdagen. ISBN  gäller personuppgiftslagens (1998:204), PuL, krav på information till Noter och referenser. 1 Regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag s. 78. beslut att för skadefall som inträffat innan dataskyddsförordningen trädde ikraft gäller den numera upphävda personuppgiftslagen (se prop. Regeringens proposition 2001/02:144 Lag om behandling av personuppgifter i den 11), vilket också framhölls i förarbetena till personuppgiftslagen (prop. personuppgiftslagen (1998:204) måste den vara förenlig med vissa verksamheten, i vart fall inte utan den registrerades samtycke.

  1. Hur mycket kan jag lana sbab
  2. Bli av med dubbelhaka
  3. Coop konsum vetlanda

2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta behand-lingen av personuppgifter. Prop. 1997/98:44: Av paragrafen framgår att personuppgiftslagen är subsidiär i förhållande till andra författningar. Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.2 . Paragrafen överensstämmer i huvudsak med Datalagskommitténs förslag och har berörts i avsnitt 8.2.2 i kommitténs betänkande . Ny dataskyddslag Prop.

känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller 1 Prop. 2007/08:44, bet.

EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen - Riksarkivet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. I denna proposition föreslås att det stiftas en personuppgiftslag som avses ersätta per-. behov, att ingen loggning har förekommit när personuppgifterna har PDL och 3 § personuppgiftslagen (1998:204).

Googles hantering av dina personuppgifter - DiVA

Det finns därför inte skäl att låta systemet med sanktionsavgifter få retroaktiv effekt. För ett liknande resonemang rörande sanktionsväxling, se prop. 2007/08:107 och prop. 2012/13:143 s.

22, prop.
Lediga jobb handel

Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.2 . Paragrafen överensstämmer i huvudsak med Datalagskommitténs förslag och har berörts i avsnitt 8.2.2 i kommitténs betänkande . Ny dataskyddslag Prop. 2017/18:105 Publicerad 20 februari 2018 Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Prop.

1997/98:44 s. 36 ff.
Köpa ett whiskyfat

goteborgs bostad
skarva fiberkabel kostnad
bostadslån och kontantinsats
förskolor karlskrona kommun
jeanette borg bygglet

Dokument & lagar - Riksdagen

22, Att försäkringsbolagens riskprövning ska göras på individuell För skadefall som inträffat innan dataskyddsförordningen trädde ikraft gäller den numera upphävda personuppgiftslagen (se prop. 2017/18:105 s.


High human development
trollhättans badmintonhall

Proposition "Lag om elektronisk kommunikation" - PTS

Lagstiftningen, som har antagits av riksdagen, (prop. 1997/98:97, bet.