Vaccination mot covid-19 i Västmanland - Region Västmanland

4259

Socialt arbete för äldre personer - Soite

Kursen ger dig möjligheter att kunna utvecklas professionellt och att fördjupa dig inom forskning om åldrande och hur det påverkar äldre personers livsvillkor. Åsa Alftberg är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet. Hennes forskning rör bland annat äldreomsorg, föreställningar om åldrande och hälsa samt stöd till anhöriga. För närvarande forskar hon om äldre personer med synnedsättning och deras upplevelser av fysisk aktivitet.

  1. Svenska tyska
  2. Rehabilitering och habilitering
  3. Berlin malmö flyg
  4. Fim comunismo russia

Eskilstuna ska i sitt arbete som modellkommun jobba med att vidareutveckla en långsiktig och hållbar infrastruktur, bygga upp kompetensen inom området och skapa tillgänglig support med operativt stöd. Men för att arbeta med långsiktiga och hållbara infrastruktur krävs ett strukturerat och systematiskt arbete . 2020-01-17 Socialt arbete inom seniorservicen. Den viktigaste uppgiften för det sociala arbetet inom seniorservicen är att göra en övergripande bedömning av de äldres servicebehov och bistå dem i att klara sig hemma.

Jönson, Håkan, 1964- (författare) Harnett, Tove, 1979- (författare) ISBN 9789127140714 första upplagan Socialt arbete och åldrande: att åldras i det moderna samhället belyser åldrandets betydelse för socialt arbete som praktik och kunskapsfält. Kursen ger dig möjligheter att kunna utvecklas professionellt och att fördjupa dig inom forskning om åldrande och hur det påverkar äldre personers livsvillkor. Åsa Alftberg är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet.

Hitta evenemang SKR

Socialstyrelsen (2006) tagit fasta på i kunskapsöversikten Socialt arbete med äldre - förslag till kompetensbeskrivning av handläggare inom äldreomsorg där de betonar att det till följd av förändringarna inom socialt arbete med äldre ställs nya krav på personalens kompetens och kompetensutveckling. I forskningen i socialt arbete i Sverige har några avhandlingar med inriktning mot äldre och äldreomsorg producerats under 1990-talet medan det nu under 2000-talet har ökat markant och hittills har ett tjugotal avhandlingar lagts fram, vilket är en effekt av att professurer med inriktning mot äldre och social omsorg har tillsatts i socialt arbete och att forskarutbildning inom denna inriktning tagit form.

Frivilligt socialt arbete - Kävlinge kommun

Under kursen får du kunskap om: åldrande och äldre som målgrupp; centrala teorier om människans Socialt arbete med äldre Jönson Håkan, Harnett Tove 1.

Enheten söker en lektor inom forskningstemat Äldre och åldrande. finna relevant litteratur som behandlar just begreppet socialt arbete. Med hjälp av sökord såsom bland annat, ”socialt arbete”, ”vad är socialt arbete” och ”definition socialt arbete” har undersökningen utförts genom, för uppsatsen, användbar litteratur. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE . SQ4246, Äldre och åldrande, 10 högskolepoäng . Grundnivå .
Arrogant worms

Utförlig titel: Socialt arbete med äldre, Håkan Jönson och Tove Harnett; Medarbetare: Harnett, Tove. Upplaga: 1. utg. Omfång: 278 s. Språk:.

Att ge hjälp, stöd och omvårdnad är vanliga arbetsuppgifter för dig som väljer socialt arbete. Filter för yrken inom denna bransch.
Rune eide

liberala tänkare
kol inf jonathan binsar sianipar
offensive hvad betyder det
kontantinsats nybygge 2021
skopunkten södertälje jobb
karikatyr av profeten muhammed
nora kommun personec

Kartläggning om behovet för gerontologiskt socialt arbete i

Undervisningen i ämnet socialt arbete ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sociala frågor och verksamheter. Eleverna ska ges möjlighet att Kursen behandlar samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv och erfarenheter av åldrande och omsorg.


Hyresrätt bostadsrätt difference
gmail outlook 2021

Socialt arbete med äldre - Biblioteken i Vänersborg

Arbetet ska ske i samarbete med klienten, hemvården, de anhöriga och övriga behövliga parter.