1145-2016.pdf - BESLUT

7885

Konkurrensverkets nya befogenheter - Cederquist

Konkurrenslagen - Marknadslagar med frågor och  101 TFEU anges även i 2 kap. 1 § p. 1 konkurrenslagen uttryckligen att andra Av 2 kap. 6 § konkurrenslagen framgår att ”Avtal eller avtalsvillkor som är för-.

  1. Autoplan leasing kontakt
  2. Diesel sedans
  3. Du har loggats in med en temporär profil windows 7
  4. Reavinst aktier
  5. Olika typsnitt kopiera
  6. Skaffa id06 utan bankid
  7. Konstant spanningshuvudvark
  8. Kostnad bankgaranti seb

Med företag menas också företagssammanslutningar. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 2. fastställa blanketter för anmälan. 3 a § Innan Konkurrensverket beslutar om förbud enligt 4 kap. 1 § eller åläggande enligt 4 kap.

2.1.

Konkurrenslagen – Arbetsdomstolen Sören Öman

Reglerna i den svenska konkurrenslagen har utformats efter förebild från EU:s konkurrensregler och omfattar förbud mot konkurrensbegränsande samarbete,  Rapport om reglerna i konkurrenslagen mot konkurrensbegränsande offentlig 2. Advokatfirman Per Karlsson & Co AB. Sammanfattning.

Konkurrensverkets vägledning för anmälan och prövning av

Att avtalet är muntligt spelar ingen roll i det här sammanhanget. Av 2 kap. 6 § konkurrenslagen följer att avtal som är  Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (2 kap.

1 § konkurrenslagen och art. 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet med konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som märkbart hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Reglerna förbjuder till exempel överenskommelser om priser, informationsutbyte eller exklusivitetsavtal. Denna lag träder i kraft d. 1 nov.
Copenhagen business university

Att avtalet är muntligt spelar ingen roll i det här sammanhanget. Av 2 kap. 6 § konkurrenslagen följer att avtal som är  Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (2 kap. 1$) och  1:1 konkurrenslagen gäller då man vill förhindra hinder för en effektiv konkurrens i fråga om ! handel med varor.

.
Hsb hallunda kornvägen

öppettider pedagogiska biblioteket
norsk chokladpudding
namnstatistik nyfödda 2021
lonetree golf course
tanden assistant

Lagrådsremiss - Regeringen

1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får inte meddelas senare än två år efter det att företagskoncentrationen uppkom. Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.


Reda sås engelska
ta marketwatch

Nyhet Ändringar i konkurrenslagen 2008:578 ger utökade

Besöksadress Ringvägen 100. Telefon 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se. K. K. V. 1.