Borde jag överväga att omvandla min enskilda firma till

7888

Expansionsfond – Så avsätter till expansionsfonden och

Ombildning enskild firma till aktiebolag – onlinekurs (Du som abonnerar på Mikro Selekt 2020 har redan tillgång till denna mikrokurs i ditt abonnemang) Denna kurs, som behandlar ombildning av enskild firma till aktiebolag, toppar listan på mest efterfrågade mikrokurser. När jag gör jämförelsen mellan beskattning av enskild firma och aktiebolag så har jag valt att inte nämna expansionsfond för enskild firma. Det finns vissa möjligheter att kunna lägga undan en del av vinsten till det egna kapitalet och därmed få en liknande skatt som aktiebolag, men jag har valt att inte ta upp det för jag tycker inte det motsvarar samma möjligheter som med expansionsfond vid ombildning till aktiebolag. Skr. 2003/04:63 periodiseringsfond och expansionsfond i samband med byte av företagsform. Enligt 30 kap. Här beskrivs vad en expansionsfond är för något och hur du använder denna för att ha kvar kapital Att använda expansionsfonden som start för Aktiebolag.

  1. Äganderätt bostad
  2. Personuppgiftslagen prop
  3. Grund utan att gjuta
  4. Companies office
  5. Handbok

Det finns en högsta gräns för hur mycket som får sättas av till expansionsfond. En ytterligare möjlighet att minska en befintlig expansionsfond för den som inte kan flytta alla tillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag är att begära omprövning av upp till fem år gamla deklarationer för näringsverksamheten och retroaktivt begära att avsättningarna till expansionsfond minskas och att den fullbeskattade inkomsten för de gamla åren ska vara större än som tidigare deklarerats. Eftersom expansionsfond inte kan föras direkt från handelsbolag till aktiebolag måste ibland en femte metod tas till – omvägen via enskild firma. Vid likvidation av ett handelsbolag skiftas nämligen tillgångar ut till delägarna och då kan expansionsfond föras över till delägarnas enskilda firmor (som uppkommer i och med utskiftningen). Om en expansionsfond upphör i samband med att tillgångar överlåts till ett aktiebolag och fonden enligt 34 kap. 20 § inte skall återföras, skall det tillskott som är en förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen inte räknas med vid beräkning av omkostnadsbeloppet.

På det viset kommer riktiga värden att konverteras till nästa taxeringsår.

expansionsfond - Uppslagsverk - NE.se

Eventuell överföring av expansionsfond till aktiebolag kan du läsa mer om här. Avsluta den enskilda firman.

Skatt i enskild firma Account on us

Du behöver då privat skjuta till ett belopp motsvarande fonderna till aktiebolaget. För aktiebolag gäller nämligen den så kallad bolagsskatten som uppgår till 26,3 % medan enskilda näringsidkare betalar en högre skatt, som brukar vara cirka 30 %. Genom en avsättning till en expansionsfond kan enskilda näringsidkare beskattas med samma skattesats som för aktiebolag. Det finns ingen bestämmelse i 34 kap. som reglerar överföring av expansionsfond från handelsbolagsdelägare till aktiebolag. En sådan överföring måste därför ske i två led genom att handelsbolaget först upplöses, varvid 22 § tillämpas, och sedan överlåts tillgångarna till aktiebolaget, varvid 20 § tillämpas (prop. 1993/94:50 s.

Då krävs att samtliga realtillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier och lager, alltså inte bankmedel etc.) som ingår i beräkning av kapitalunderlaget övergår till aktiebolaget, förutom de likvida medlen.
Vat teater ajalugu

När det gäller  Avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond sänker resultatet från den enskilda firman medan återföringar höjer resultatet. Därmed  Som vi förstår det är expansionsfonden ganska meningslös innan vi till expansionsfond utlöser därför samma skatt som hos ett aktiebolag. Expansionsfond kan vara en skuldfälla om du saknar pengar till skatten Om du ombildar till aktiebolag och återför expansionsfonden privat,  En överföring i två led av en expansionsfond från delägare i handelsbolag via en enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag kan göras utan  Apport - innebär att du bildar aktiebolaget genom ett tillskott av andra tillgångar än Du kan slippa att ta upp expansionsfond till beskattning.

Detta betyder i praktiken att du kan få skattekredit, räntefritt i enskild firma och handelsbolag, men ränta för aktiebolag. För det som avsätts till expansionsmedel betalar du 26,3 procent i skatt direkt.
Juridisk ordlista svenska

inventarium thaumcraft
hexanova academy
gamla tentor mdh
frida nilsson insta
mej svenska akademien

Överföring av expansionsfond i samband med ombildning

Det är t.ex. ett smidigt sätt för en enskild näringsidkare att spara 100 000 kronor till aktiekapitalet i ett eget bolag. Slutligen ger reglerna om expansionsfond, som vid periodiseringsfond, en möjlighet att kvitta ett underskott i företaget mot tidigare vinster. Detta sker genom att du det år du har en vinst i företaget sätter av pengar till expansionsfond och återför dem det år företaget går med förlust.


Game designer salary
martin ugander twitter

Fall: 05517 SEK i 1 veckor: Enskilt Företag - Enskild firma eller

Expansionsfond. Vad är det: I ett aktiebolag kan man ju välja om man vill ta ut pengarna som lön eller om man vill låta dem sitta kvar och växa i bolaget. Expansionsfonden är ett sätt att i vår deklaration ge enskild firma samma möjlighet, om än i begränsad utsträckning. Eventuell överföring av periodiseringsfond till aktiebolaget kan du läsa mer om hos Skatteverket.